ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FAcebook : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หรือ อาคาร 38 ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 044-515227