เอกสารประชาสัมพันธ์

คลังเก็บ

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สําานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล
+อ่านรายละเอียด

๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สําานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล
+อ่านรายละเอียด

๑๒ สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สําานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-เงินและจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล
+อ่านรายละเอียด

CONNECT WITH US