ข่าวประชาสัมพันธ์

     หน่วยอนุรักษ์สิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ (นครราฃสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ละอองทิพย์ มัทธุรส ประธานในพิธีกล่าวเปิด    จากนั้นมีการบรรยายพิเศษโดย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และนางสาว เบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ต่อมาช่วงบ่ายได้เชิญบุคลากรหน่วยอนุรักษ์ฯทั้ง ๓ จังหวัด เยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณสถาน ณ ปราสาทตาเมือน และปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *